“Verward met elkaar”

De samenleving heeft meer en meer te maken met burgers waarvan het gedrag weerstand en ongemak oproept.

Op allerlei manier wordt er aandacht besteed aan deze verwarde personen. Dat is mede te danken aan de situaties die in de media komen. In sectoren als zorg, welzijn, veiligheid, onderwijs, wetenschap, maar ook bij de overheid wordt onderzocht hoe die situatie kan verbeteren.

Waar minder aandacht aan besteed wordt zijn de mensen in de omgeving van de personen die de overlast geven: de omwonenden van de persoon.

Acteur Bram Legerstee van Theatergroep Tartuffe was ooit zo’n omwonende. Een buurvrouw van hem gaf veel overlast. Hij heeft dan ook ervaren hoe moeilijk het is om contact te leggen met de verwarde persoon en het geregeld te krijgen dat het gedrag van die persoon meer dragelijk wordt. Wat Bram destijds heeft meegemaakt komt nog immer voor in de samenleving.

Meer informatie