Premiere “Verward met elkaar”

Een première is de eerste uitvoering van een productie (een toneelstuk, muziekstuk, musical of film) voor het publiek. Het woord première komt uit het Frans en betekent ‘eerste’. Als het tijd is voor deze eerste uitvoering, gaat de productie ‘in première’.

Meer informatie